Hlavní strana EZS a topení Elektroinstalační práce Kamerové systémy Revize elektrospotřebičů

Vznik požáru je situace, kterou jistě nechce prožíz nikdo z nás. Této nepříjemné situaci se nedá úplně zabránit, ale dá se ji alespoň z části předcházet. Požár může vzniknout z různých příčin. Vadná elektroinstalace, vadné domácí spotřebiče, nepozornost atd. Nejnebezpečnější je, když požár vznikne v noci, v době, kdy tvrdě spíte, nebo v době, když v domě nikdo není. Této nepříjemné situaci se dá předcházet montáží požárních hlásičů a čidel.

montáž detektoru kouřePři vzniku požáru může čidlo samo o sobě vydávat varovný signál, čímž Vás probudí z tvrdého spánku, nebo ve spojení s ústřednou domácího zabezpečovacího zařízení (EZS) může poslat varovné hlášení na dálku přímo majiteli objektu, nebo na pult centrální ochrany.

Vznik nové vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, která nabývá účinnosti od 1.července 2008, stanoví požadavky pro navrhování staveb.

Ve vyhlášce je stanoven požadavek na vybavení nových domů a staveb určených pro bydlení hasícími přístroji a také hlásičem požáru ( požárním detektorem ). Podle vyhlášky musí být všechny nově postavené rodinné domy, byty a stavby vybaveny hlásičem požáru ( požárním detektorem ).

Stavby schválené před 1. červencem 2008 musí být vybaveny požárními čidly jen pokud projdou rozsáhlejší stavební úpravou.