Hlavní strana EZS a topení Elektroinstalační práce Kamerové systémy Revize elektrospotřebičů

                                Revize elektrospotřebičů a ručního nářadí

Zajistit revizi elektrických spotřebičů a ručního nářadí je povinností každé firmy i osob samostatně výdělečně činných ( provozovatelé elektrických spotřebičů a nářadí používaných ke komerční činnosti ).
Tato povinnost vyplývá ze zákoníku práce (Zákon č.262/2006 Sb.§ 102). Zanedbáním těchto povinností se vystavují možným postihům ze strany Státních orgánů, ale i možnému krácení plnění ze strany pojišťoven.
Naše firma provádí revize dle platné normy ČSN 331600 ed.2., proškoleným technikem s platným osvědčením a oprávněním pro provádění revizí.
Správně provedená revize může předejít případným úrazům el. proudem a škodám na majetku, způsobených závadou na el. zařízení.