Hlavní strana EZS a topení Elektroinstalační práce Kamerové systémy Revize elektrospotřebičů

Revize elektrických spotřebičů a ručního nářadí dle nové normy ČSN 33 1600 ed. 2

Kdo zajišťuje revize:

jejich provozovatel, v případě dlouhodobého pronájmu jejich uživatel, po jejich případné opravě opravář (firma, která opravu provedla)

Kdy se revize provádí:

vždy při každé předpokládané, nebo zjištěné závadě ( např. podezření na poškození proudem, nárazem, tekutinou apod. )

pravidelně ve stanovených lhůtách

Jak často:

 

Skupina elektrických spotřebičů nepřipevněné spotřebiče držené v ruce ostatní nepřipovněné spotřebiče
       
                A
spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu provozovateli
Před vydáním provozovateli nebo uživateli a dále podle skupiny jejich užívání
                B
spotřebiče používané ve venkovním prostoru

(na stavbách, v zemědělství atd.)

  Třídy I 1 x za 3 měsíce   1 x za 6 měsíců
Třídy II a III 1 x za 6 měsíců
                C
spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorech
  Třídy I 1 x za 6 měsíců   1 x za 24 měsíců
Třídy II a III 1 x za 12 měsíců
                D
spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách

(školy, kluby, hotely atd.)

  Třídy I, II a III 1x za 12 měsíců   1 x za 24 měsíců
                E
spotřebiče používané při administrativní činnosti
  Třídy I, II a III 1 x za 12 měsíců   1 x za 24 měsíců

POZNÁMKY:

1.    První pravidelná revize se provádí nejpozději ve lhůtě dané tabulkou od uvedení do provozu.

2.    V případě velmi častého používání elektrického ručního nářadí (s nářadím se pracuje například delší dobu než 250 provozních hodin za rok), je vhodné kratší lhůty pravidelných revizí stanovit místním provozním bezpečnostním předpisem.

3.    Lhůty kontrol a revizí se uplatňují také u spotřebičů i v případě jejich dlouhodobého pronájmu.

4.    Kontroly a revize se vztahují i na prodlužovací a odpojitelné přívody. V případě, že obsahují ochranný vodič, ověřuje se jeho celistvost a odpor a aplikují se lhůty pro spotřebiče třídy ochrany I.

5.    Pro prodlužovací přívody se při stanovení lhůt pravidelných revizí použijí stejné lhůty jako lhůty pro spotřebiče držené v ruce. Pro odpojitelné přívody se při stanovení lhůt pravidelných revizí použijí stejné lhůty jako pro spotřebič, se kterým se používají.

6.    Elektrické spotřebiče provozované v záruční lhůtě (stanovené zákonem, výrobcem nebo prodejcem) se revidují pouze v rozsahu nevyžadujícím zásah do jejich konstrukce. Prohlídka se provádí podle čl. 6.3.1 a dále se provádějí měření elektrických parametrů. Termín první revize se počítá od uvedení do provozu.

7.    U spotřebičů třídy ochrany I. a prodlužovacích a odpojitelných přívodů se před uvedením do provozu doporučuje ověřit spojitost ochranného vodiče.

8.    Lhůty pravidelných revizí mohou být případně na základě analýzy rizik stanoveny odlišně.